Pokud patříte mezi ty, kterým není lhostejné okrádání turistů. Zde je návod jak těmto prevítům znepříjemnit podnikání.

Jak na to? vezmete třeba tisíc korun a necháte si je směnit (nezapomeňte si vzít doklad o směně!). Do tří hodin máte možnost tuto směnu vrátit a dostat zpět svoje peníze. Ve chvíli, kdy tento postup bude opakovat každý, kdo se na nádraží či letišti nudí, jistě je to bude dostatečně štvát. Nezapomeňte příchozí turisty varovat o nevýhodnosti kurzu dané směnárny a ideálně je pošlete ke směnárně s lepším kurzem.

Jak poznat okradače turistů?

  1. kurz dané měny mají velmi špatný – i o 10 Kč na euru oproti kurzovnímu lístku ČNB
  2. kurz mají stejný nebo podobní jako ČNB, jen dole mají nenápadně napsaný poplatek 22 %

Výňatek z „Desatero pro klienta směnárny“ ČNB .cz:

7. Po provedení směny trvejte na vydání dokladu o poskytnutí služby, směnárna je povinna Vám jej vydat.

8. V případě Vaší nespokojenosti máte právo bezplatně a bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy o směnárenském obchodu (právo storna obchodu), a to do tří hodin od jeho provedení v provozovně, ve které byl směnárenský obchod proveden. Stornovat lze obchody do výše v přepočtu 1 000 EUR (převyšuje-li směňovaná částka danou hodnotu, lze stornovat pouze část obchodu, která odpovídá hodnotě 1 000 EUR). Směnárna Vám v uplatnění tohoto práva na storno obchodu nesmí žádným způsobem bránit a je povinna přijmout Vámi vracené peněžní prostředky a vyplatit Vám Vaše peněžní prostředky, případně Vám doplatit vyplacenou částku dle kurzu vyhlašovaného ČNB k předchozímu dni (https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/).  Zároveň je směnárna povinna Vám o provedeném stornu obchodu vydat doklad. Bližší informace o právech zákazníka lze nalézt na adrese www.cnb.cz/exchange.

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/desatero-smenarny/index.html