Kreditní kartu jsem si zřizoval pro její bezúročné období na dobu až 50 dní. Jenže ejhle má to háček, který zřejmě nikdo nepostřehl a na co Vás nikdo neupozorní.

Nejdříve popíšu, jak to celé funguje a následně v čem je háček.

Cokoliv zakoupíte během měsíce to můžete splatit až 20 den následujícího měsíce a to bez placení úroků. Například mBank nabízí automatické splácení karty, při nastavení automatické splátky do 99 % je poplatek za tuto službu zdarma. V případě nastavení 100 % je poplatek 20 Kč/měsíc. Celkem zajímavé o jedno procento automatického splácení navíc a je to takto zpoplatněné? Co se stane, když zapomeneme doplatit zbývající procento úvěru? Celkem logicky by člověk měl za nesplacené procento úvěru platit úrok. Jenže právě tady je ten skrytý háček. Pokud nesplatíte celých 100 % úvěru, pak se na celé období nevztahuje bezúročný úvěr a platíte úrok ze všech plateb v měsíci.

Modelová situace:

na kartě mám povolené 40 000 Kč. 1. den měsíce zakoupím notebook za 20 000 Kč, 10. den zakoupím mobilní telefon za 10 000 Kč, 15. den splatím kartu (splátka 30 000). 29. den zakoupím benzín za 400. Následně zapomenu tyto 400 splatit do 20. dne následujícího měsíce, kolik budu platit na úrocích? Na úrocích budu platit 50 dní úvěru z částky 20 000 a 35 dní z částky 10 000 a 20 dní z částky 400 => úrok 23,80 % =>650 + 228 + 5= 883 Kč To už je dobrá zlodějina, ne?

Jak se k tomu vyjádřili v bance

Dovolujeme si Vás informovat, že situace byla prověřena, úrok však byl naúčtován v pořádku v souladu s platnými podmínkami.

Pokud není výpis celkově splacen do data splatnosti, nevzniká nárok na žádné bezúročné období. Úrok tedy není počítán jen z nesplacené částky od data splatnosti výpisu, ale každá transakce je úročena zvlášť od data svého zaúčtování do data splacení. Výpis za období od 3.8. do 3.9.xxxx měl být celkově splacen ve výši 24218,51 Kč k 27.9.xxxx. K tomuto datu však byla dle Vašeho nastavení provedena pouze automatická splátka ve výši 23976,32 Kč. Výpis tedy nebyl celkově splacen do určeného data. Na žádnou transakci z včas celkově nesplaceného výpisu se nevztahovalo bezúročné období, tzn. transakce byly úročeny po celou dobu a nikoliv pouze 1 den.

Takto fungují kreditní karty obecně jako úvěrový produkt a většina bank poskytuje bezúročné období pouze v případě včasného celkového splacení výpisu.

Doporučení

asi nejjednodušší řešení je vytvořit si v kalendáři událost „splatit kartu“ a vždy na začátku měsíce manuálně splatit celou kartu.

Upozornění. článek slouží k nastínění situace na trhu, situace se může lišit dle banky